Gå til hovedindhold

Handelsbetingelser - Frederiksberg Badene

Gældende for Frederiksberg Svømmehal og Flintholm Svømmehal

Indhold

  Booking

  Pladsreservation giver alene adgang til den pågældende facilitet i det tidsrum, du har reserveret.

  Meld din ankomst i receptionen senest 15 minutter før den reserverede tid, da pladsen ellers kan gives videre til en anden – dette gælder dog ikke for kurbad.

  Du er selv ansvarlig for, at din booking er korrekt mht. bl.a. antal personer, dato, klokkeslæt og svømmehal (Flintholm Svømmehal/Frederiksberg Svømmehal), samt om der er krav til fx alder eller lignende ved den pågældende facilitet eller event.

  Har du ledsagekort fra Danske Handicaporganisationer, kan din ledsager komme gratis med dig uden at have pladsreservation.

  Dokumentation af alder

  Børn/deres voksne skal på personalets forlangende ved ankomst kunne vise dokumentation for, at barnet endnu ikke er fyldt 16 år.

  Kurbadsgæster skal på personalets forlangende ved ankomst kunne vise dokumentation for at være fyldt 16 år med mindre der er tale om et særarrangement, hvor andre alderskrav er angivet.

  Familiehallen

  Børn må ikke være alene i Familiehallen men skal ledsages af en myndig.

  Afbestilling

  Afbestilling kan ikke ske telefonisk men skal foregå i bookingsystemet eller ved fysisk fremmøde. Hvis du afbestiller din reservation/billetter senest to timer før den reserverede tid, sættes det betalte beløb tilbage på din bookingkonto og kan benyttes ved fremtidige bookinger. Ved afbestilling senere end 2 timer før den reserverede tid er dette ikke muligt.

  Der gælder særlige afbestillingsregler ved baby- og holdundervisning: Se særskilt afsnit nedenfor.

  Ved aflysning

  Hvis Frederiksberg Badene er nødsaget til at aflyse din reserverede tid, sættes det betalte beløb ind på din bookingkonto, så du kan benytte det ved fremtidige bookinger. Ved driftstop, som svømmehallen ikke har indflydelse på, erstattes det betalte beløb dog ikke.

  Ved driftstop

  Ved driftstop, som svømmehallen ikke har indflydelse på, ydes ikke erstatning. Ved kortvarige forstyrrelser af driften eller delvise forstyrrelser i fx dele af kurbad eller bassiner vil du normalt få oplyst dette ved ankomst. Ønsker du på den baggrund at afbestille din reservation, indsættes det betalte beløb på din bookingkonto, også selv om afbestillingen sker senere end 2 timer før den reserverede tid – dog forudsat, at afbestillingen sker, inden faciliteten benyttes.

  Udbetaling, overdragelse og lukning af bookingkonto

  Hvis du ønsker det, kan du få din bookingsaldo udbetalt eller overdrage den til en anden bruger. For dette trækkes et administrationsgebyr på 50 kr. Henvend dig på frederiksbergbadene@frederiksberg.dk.
  Hvis din konto står ubrugt med en saldo på 50 kr. eller derunder i over 12 måneder, bliver din saldo lukket.

  Klippekort

  Klippekort gælder 3 år fra købsdato og refunderes ikke. Ved klippekort betales 100 kr. i depositum for det medfølgende armbånd. Dette sker ved fysisk fremmøde i receptionen. Klippekort er ikke personlige.

  Månedskort

  Månedskort er personlige og må maksimalt bruges en gang om dagen. Der gives ikke refusion som følge af driftstop, da der pga. teknisk kompleksitet samt højeste prioritering af vandkvalitet og badesikkerhed aldrig kan garanteres 100 % ’oppetid’ i en svømmehal. Ligeledes gives heller ikke refusion pga. lukkedage ifm. afholdelse af annoncerede svømmestævner og lignende.

  Gavekort

  Gavekort gælder 3 år fra købsdato og refunderes ikke. Gavekort kan benyttes til alle typer billetter samt café- og shopvarer.

  Bortvisning

  Uanset gyldig billet kan personalet til enhver tid bortvise gæster, der opfører sig truende, ikke overholder ordensreglerne og/eller ikke følger personalets anvisninger.

  Varer fra shop

  Returnering: Ubrugt badetøj, briller og lignende, købt hos Frederiksberg Badene, returneres op til 14 dage efter købsdato.

  Reklamation over badetøj, briller og lignende, købt hos Frederiksberg Badene: Købelovens reklamationsret på to år er gældende. Omfatter ikke slitage pga. brug. Fejl (eller årsagen hertil) skal have været til stede, da varen blev købt. Kvittering skal fremvises ifm. indlevering af den defekte vare.

  Særligt om baby- og holdundervisning

  Tilmeldingen kan ikke overdrages til andre. Den gælder 1 barn og 1 voksen. Det behøver ikke at være den samme voksne, der deltager hver gang. Tilskuere er ikke tilladt.

  Betaling er bindende for hele holdperioden og refunderes ikke. Hvis det er muligt for Frederiksberg Badene at overføre pladsen til nogen fra ventelisten, refunderes dog det betalte beløb – fratrukket beløb for allerede afholdte undervisningsgange samt administrationsomkostninger på 100 kr., der dækker korrespondance med og ændringer i system for både dig og brugere på ventelisten.

  Efter de første tre undervisningsgange slettes ventelisten, og der optages ikke længere nye deltagere på holdet.

  Der skal være minimum fem deltagere, for at et hold bliver oprettet.

  Du er ikke garanteret samme instruktør alle undervisningsgange.

  Ved første undervisningsgang får du udleveret et armbånd. Depositum herfor er 100 kr., der tilbagebetales ved tilbagelevering af armbåndet ifm. sidste undervisningsgang.

  Ved driftsstop, som svømmehallen ikke har indflydelse på, kompenseres aflyst undervisning med et erstatningsklip. Det er ikke muligt at forlænge undervisningssæsonen. Klippet gælder for 1 voksen + 1 barn i seks måneder efter den aflyste undervisning og kan bruges til enten Familieområdet/Familiehallen eller varmtvandsbassin/babybassin.

  Handelsbetingelserne er senest opdateret den 31. maj 2024